มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เมื่อบุคลากรกลับมาปฏิบัติงาน (เดือนมิถุนายน​ 2563)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เมื่อบุคลากรกลับมาปฏิบัติงาน (เดือนมิถุนายน​ 2563) โดยมี 5 มาตรการหลัก ดังนี้ 1) มาตรการคัดกรองและเฝ้าระวัง 2) มาตรการป้องกันด้านอาคารสถานที่ 3) มาตรการจัดกิจกรรม 4) มาตรการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยฯ 5) มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/3012775645477025

ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤต COVID-19

ขอให้​ทุกท่านปลอดภัย​ ห่างไกลโควิด-19​

ด้วยความห่วงใย

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#ไวรัสCOVID19

       

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200