ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศพม่าผ่าน ผศ.ดร.วันวร  จะนู  ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา (4  กันยายน 2558)

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200