พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เวลา 07.00 - 08.00 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ ศาลาธรรมธัช

เวลา 10.05 - 12.00 น. พิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200