เปิดลงชื่อผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 
ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการ LEARN LIFE SAVING CPR SKILLS ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30- 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200