สวัสดีใหม่ 2561

สายงานกิจการนักศึกษา สวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้จัดการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนในการมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200