ขอเชิญนักศึกษา DPU เข้าร่วมอบรมโครงการ STEM Entrepreneurship

          สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ "STEM Entrepreneurship" โดยจัดการเรียนรู้ด้านการบูรณาการวิธีคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่นๆ สามารถนำมาใช้ในการเป็นผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2

          ***นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตร และบันทึกลงในทรานสคริปกิจกรรม  สนใจสมัครผ่านทาง QR-Code (ด้านล่างโปสเตอร์)***

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200