การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 29

Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  Click

 

Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  Click

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200