รด. จิตอาสา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมรณรงค์ "ออกเสียงประชามติ"

รด.จิตอาสา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมรณรงค์ ออกเสียงประชามติ

วันที่ 7 สิงหาคม 2559

ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200