การแข่งขันกีฬาหอพักเครือข่าย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา  ร่วมกับ ศูนย์กีฬา  

จัดการแข่งขันกีฬาหอพักเครือข่าย  ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา  2558

เมื่อวันเสาร์ที่  30  เมษายน  2559 ที่ผ่านมา  

เวลา  09.00 - 15.00 น.

ณ  ศูนย์กีฬา  และสนาฟุตบอล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200