ฝ่าวิกฤต COVID-19 เปิดขั้นตอนเที่ยวบินพิเศษ ภารกิจพาคนไทยกลับบ้าน

RDI DPU

          ศูนย์วิจัย RDI มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดขั้นตอนเที่ยวบินพิเศษการบินไทย เที่ยวบิน TG 476 และ TG 492 ในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ และ กรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ เผยขั้นตอนการรับมือรวมถึงมาตรการของเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อรับผู้โดยสารชาวไทยที่ตกค้างในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งส่งชาวต่างประเทศที่ตกค้างในประเทศไทยจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2020 ที่ผ่านมา


         

        โดยอาจารย์ขนิษฐา เขียวพวงงาม วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และคณะ ได้ศึกษาเที่ยวบินพิเศษของการบินไทยสำหรับผู้มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งผลสำรวจพบว่ามีมาตรการที่ตรวจเข้ม 3 ระดับ ได้แก่ ตรวจเข้มก่อนขึ้นเครื่อง มาตรการบนเครื่องบิน และ มาตรการหลังจากเครื่องบิน Landing

 

มาตรการตรวจเข้มก่อนขึ้นเครื่อง

-มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสนามบิน
-
Check in ตรวจ ID พร้อมเอกสารรับรองสุขภาพ รับบัตรโดยสาร
-มีการรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

RDI DPU

RDI DPU

มาตรการบนเครื่องบิน ได้แบ่งเป็น ข้อปฏิบัติของผู้โดยสาร และ ข้อปฏิบัติพนักงาน 

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสาร

        - วัดอุณหภูมิบนเครื่องบินระหว่างเดินทาง
        - รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร
        - การบริการอาหารแบบเสิร์ฟครั้งเดียวครบ
        - ลดการสัมผัสโดยใช้ถาดส่งอาหาร

ข้อปฏิบัติของพนักงาน ได้มีการแบ่งโซนบนเครื่องบิน มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ รวมถึงสังเกตอาการผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบิน

  • แบ่งโซนบนเครื่องบิน

        - โซนพนักงานต้อนรับต้องสวมชุด PPE เท่านั้น
        - จัดโซนเปลี่ยนชุดพนักงานและห้องน้ำแยกให้เป็นสัดส่วน
        - เว้น 3 แถวหลังสุดท้านยเป็นพื้นที่แยกผู้ป่วยหรือ ผู้สงสัยว่าจะป่วย
        - แยกโซนห้องน้ำของผู้โดยสาร ผู้ป่วย / ผู้ที่สงสัยว่าป่วย และพนักงานต้อนรับ (ซึ่งต้องแบ่งโซนชัดเจนงดการเคลื่อนย้ายระหว่างโซน)

  • มีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อที่จัดสรรให้ระหว่างเดินทาง  ได้แก่ ถุงมืออนามัย กระดาษทิชชู่เปียก หน้ากากอนามัย Face shield
  • คอยสังเกตอาการผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบิน

มาตรการหลังจากเครื่องบิน Landing

     -มีการประกาศย้ำเตือนให้ผู้โดยสารนั่งประจำที่ห้ามเคลื่อนย้าย
     -เว้นระยะห่างระหว่างเตรียมตัวลงเครื่อง
     -ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนต้องผ่านศูนย์คัดกรองเพื่อตรวจหาเชื้อ
COVID-19
     -ผู้โดยสารทุกคนต้องกักตัว 14 วัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Research Development and Innovation (RDI) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผลงานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร  PLOS ONE เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

RDI DPU

ดูบทความฉบับเต็ม ดาวน์โหลดที่นี่  >>>>> Click <<<<<