ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ทุนเรียนดี (ทุนคั้นกะทิ) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

 
 

กำหนดการ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1. กำหนดวันรับสมัคร และวิธีการสมัคร สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 15 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.dpu.ac.th/register/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
2. ประกาศเลขที่นั่ง ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ สามารถพิมพ์ตรประจำตัวผู้เข้าสอบฯ ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2566 ที่ httwww.dpu.ac.th/register/ หัวข้อ "ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"
3. วัน เวลา และสถานที่สอบ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เวลา 09.00 น. ตรวจสอบที่นั่งสอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(อาคาร7) ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์(6-1)
เวลา 09.10 น. ผู้สอบเข้าห้องสอบ
เวลา 09.30 - 11.30 น. สอบชิงทุนเรียนดีคั้นกะทิ DPU (รอบที่ 2)
4. ประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สามารถดูประกาศผลสอบได้ที่ www.dpu.ac.th/register หรือ Facebook
เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป (วันสอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบภายหลัง)

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด ?

คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ www.dpu.ac.th/register

คำถาม : เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลง คณะ/สาขา ได้หรือไม่ ?

คำตอบ : ได้ สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ในวันสอบสัมภาษณ์

คำถาม : ข้อสอบเป็นลักษณะแบบใด ?

คำตอบ : ข้อสอบแบบปรนัย มีประมาณจำนวน 100 ข้อ

คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถดำเนินการได้อย่างไร ?

คำตอบ : แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งมาที่ E-mail: [email protected]

คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้เมื่อไร ?

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ทางเว็บไซต์ www.dpu.ac.th/register ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2566 ในห้วข้อ “พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ”

คำถาม : กำหนดสอบวันใด ?

คำตอบ : สอบในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำถาม : วันสอบแต่งกายแบบใด ?

คำตอบ : การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้สุภาพเรียบร้อย

คำถาม : เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสอบมีอะไรบ้าง ?

คำตอบ : บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน

คำถาม : ประกาศผลสอบวันใด ?

คำตอบ : วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://www.dpu.ac.th/register หรือ Facebook

คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ใด ?

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2954-7300 ต่อ 235, 505, 595, 701
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

แผนที่และการเดินทาง

1.

ขสมก.

-สายที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย 24, 66, 70

-สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ >> รถโดยสารฯ สาย 177, 522 ป้าย ห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน >> รถสองแถวเล็ก สีฟ้า สายเดอะมอลล์ - ประชานิเวศน์ 3

2.

รถตู้

-สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ท่ารถอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ขึ้นทางด่วนมาประมาณ 25-30 นาที (ถ้าการจราจรไม่ติดขัด)

3.

รถสองแถว

-รถสองแถวเล็ก สีฟ้า สายเดอะมอลล์-ประชานิเวศน์ 3

-รถสองแถวเล็ก สีครีม สายเดอะมอลล์-วัดบัวขวัญ

4.

รถไฟฟ้า BTS

-ลงสถานีหมอชิต >> รถโดยสารฯ สาย 63, 104, 134 ป้าย ตลาดพงษ์เพชร >> รถสองแถวเล็ก สีแดง

5.

รถไฟฟ้า MRT

-ลงสถานีบางซื่อ >> รถโดยสารฯ สาย 70