ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563


กำหนดการ

เรื่อง รับสมัครสอบชิงทุนเรียนดีคั้นหัวกะทิ DPU
ประจำปีการศึกษา 2563
1. กำหนดวันรับสมัคร และวิธีการสมัคร สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 12 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://www.dpu.ac.th/register/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
2. ประกาศเลขที่นั่ง ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ สามารถพิมพ์ตรประจำตัวผู้เข้าสอบฯ วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ที่ https://www.dpu.ac.th/register/
3. วัน เวลา และสถานที่สอบ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เวลา 09.00 ตรวจสอบที่นั่งสอบ ณ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (อาคาร 4)
เวลา 09.10 ผู้สอบเข้าห้องสอบ
เวลา 09.30 - 11.30 น. สอบชิงทุนเรียนดีคั้นหัวกะทิ DPU
4. ประกาศผลสอบ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถดูประกาศผลสอบได้ที่ https://www.dpu.ac.th/register/ หรือ www.facebook.com/dpu.ac.th

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด ?

คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ - 12 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://www.dpu.ac.th/register

คำถาม : เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลง คณะ/สาขา ได้หรือไม่ ?

คำตอบ : ได้ สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ในวันสอบสัมภาษณ์

คำถาม : ข้อสอบเป็นลักษณะแบบใด ?

คำตอบ : ข้อสอบแบบปรนัย มีประมาณจำนวน 100 ข้อ

คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถดำเนินการได้อย่างไร ?

คำตอบ : แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งมาที่ E-mail: dpu.ndd@dpu.ac.th

คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้เมื่อไร ?

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ทางเว็บไซต์ https://www.dpu.ac.th/register ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ในห้วข้อ “พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ”

คำถาม : กำหนดสอบวันใด ?

คำตอบ : สอบในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.30-11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำถาม : วันสอบแต่งกายแบบใด ?

คำตอบ : การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้สุภาพเรียบร้อย

คำถาม : เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสอบมีอะไรบ้าง ?

คำตอบ : บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน

คำถาม : ประกาศผลสอบวันใด ?

คำตอบ : วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://www.dpu.ac.th หรือ www.facebook.com/dpu.ac.th

คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ใด ?

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2954-7300 ต่อ 235, 505, 595, 701 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

แผนที่และการเดินทาง

1.

ขสมก.

-สายที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย 24, 66, 70

-สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ >> รถโดยสารฯ สาย 177, 522 ป้าย ห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน >> รถสองแถวเล็ก สีฟ้า สายเดอะมอลล์ - ประชานิเวศน์ 3

2.

รถตู้

-สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ท่ารถอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ขึ้นทางด่วนมาประมาณ 25-30 นาที (ถ้าการจราจรไม่ติดขัด)

3.

รถสองแถว

-รถสองแถวเล็ก สีฟ้า สายเดอะมอลล์-ประชานิเวศน์ 3

-รถสองแถวเล็ก สีครีม สายเดอะมอลล์-วัดบัวขวัญ

4.

รถไฟฟ้า BTS

-ลงสถานีหมอชิต >> รถโดยสารฯ สาย 63, 104, 134 ป้าย ตลาดพงษ์เพชร >> รถสองแถวเล็ก สีแดง

5.

รถไฟฟ้า MRT

-ลงสถานีบางซื่อ >> รถโดยสารฯ สาย 70