DPU เจ๋ง..คว้า 2 รางวัล วิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขานิติศาสตร์ ในพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

DPU

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อังค์วรา ไชยอนงค์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขานิติศาสตร์ (เรื่อง การปรับปรุงค่าเสียหายในกฎหมายลิขสิทธิ์ ศึกษากรณีการประเมินค่าเสียหายตามหลักมิติทางเศรษฐศาสตร์, Case Western Reserve University, USA) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 DPU

           ดร.โกเมศ สุบงกช ศิษย์เก่าหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขานิติศาสตร์ (เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมายในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้มอบ ในพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา