ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร

ขอแสดงความยินดีกับ นายชยานันท์ คลี่บำรุง นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาทุนตัวแทนจังหวัด คณะศิลปศาสตร์

รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ระดับอุดมศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11

หัวข้อ “เรียนรู้ภาษาจีน ประตูแห่งโลกอนาคต”

จัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CICU) ร่วมกับบริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

#คณะศิลปศาสตร์ #เรียนภาษา #ภาษาจีน #ภาษาอังกฤษ #IBEC #นานาชาติ #dpu