สุดยอดคนเก่ง!! นักศึกษา CIBA สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คว้า 4 รางวัล

        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดี กับ นายกฤษเพชร โสภณวานิชกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) คว้า 4 รางวัล จากรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

1. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัล Flash Challenge ได้รับเงินสดจำนวน 420 USD หรือประมาณ (14,212 บาท)
    จากการแข่งขัน: Myมอไซต์(ทิพย์)Challenge   จัดโดย: Wildcats.io Thailand 
    โครงการนี้จัดเพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้คิดค้นไอเดียอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบของการบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือ คอนเซ็ปท์ ที่จะช่วยและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซต์และเปิดประสบการณ์แบบใหม่ให้กับรถมอเตอร์ไซต์ที่บ่งบอกตัวตนของพวกเขาได้ดีที่สุด

2. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แทร็กมหาวิทยาลัย
    โครงการ: SITI SPU Hackathon   จัดโดย: คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    โครงการนี้จัดเพื่อ สนับสนุนด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมตามแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ Sustainable Development Goals adopted by United Nations ข้อที่ 7, 11, 13

3. คว้ารางวัล LEET Carbon Prize
    โครงการ: AIT Sustainability Hackathon 2021   จัดโดย: School of Environment, Resources and Development, Asian Institute of Technology
    โครงการนี้จัดเพื่อ สร้างธุรกิจที่ผลักดันเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งความยั่งยืนตามแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ Sustainable Development Goals adopted by United Nations