เก่งสุดๆ ANT DPU คว้ารองชนะเลิศออกแบบเกม (AR) ด้วยผลงาน"Blow IT"

DPU
         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอแสดงความยินดี กับ ภูมินทร์ จันทนเสวี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินสดมูลค่า 10,000 บาท จากการประกวดการออกแบบเกม (AR) ด้วยผลงาน "Blow IT" จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร