นศ.ศิลปศาสตร์ DPU ชนะเลิศเหรียญทอง ประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา “ภาษาจีนเชื่อมโลกเชื่อมสัมพันธ์"

DPU

ขอแสดงความยินดีกับ ชยานันท์ คลี่บำรุง นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา “ภาษาจีนเชื่อมโลกเชื่อมสัมพันธ์ 中文连接你我他,五湖四海是一家”

ในเวทีการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย MOU และ JTC ระดับมหาวิทยาลัย

จัดโดย โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา