นศ. ป.โท CIBA คว้าทุนผู้ประกอบการสูงสุด 1.5 ล้านบาท กองทุนยุวสตาร์ทอัพ ด้วยผลงานแอปพลิเคชันบริการจัดหาที่เรียน

DPU

 

             มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม CHOOSE STUDY  นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA ได้แก่ อำพล คะหาญ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบัญชี และ ศุภวัฒน์  ทองดี  ปริญญาโท สาขาการตลาด คว้าเงินสนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่สูงสุด 1,500,000 บาท ด้วยผลงานแอปพลิเคชันบริการจัดหาที่เรียน จากโปรแกรม “การเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)” กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)