นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบัญชี เจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับ DIAMOND ในพิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ประจำปี 2564

 

dpu

dpu

dpu

dpu

 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพัตรา ชนไธสง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับ Diamond กับผลงาน ระบบราคาอ้างอิงอัจฉริยะ AI (Artificial intelligence – Reference Price System) ในการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยกระทรวงการคลัง