นักวิจัย DPU คว้ารางวัลใหญ่ นักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติประจำปี 2565

DPU

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์  อาจารย์อาวุโส และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2565

สาขาการศึกษา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ นักวิจัยที่ได้อุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการและเป็นแบบอย่างกับนักวิจัยอื่นต่อไป