นศ.นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU รับการคัดเลือกเป็นผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

DPU

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับ มฤศินทร์ พันสาย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี รับรางวัลจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เนื่องในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา