3 ทีมนักศึกษา DPU คว้ารางวัลระดับประเทศ การบริหารทรัพยากรองค์กร

 

ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีม นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัลระดับประเทศ การแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร TH ERML - Thailand Enterprise Resource Management League 2021 ในรูปแบบ Online League ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจ ได้ทดลองเป็นผู้ประกอบการผ่านระบบเกมธุรกิจจำลอง จัดโดย MonsoonSIM Thailand

 


โดยทีมที่ได้รับรางวัลได้แก่

DPU

 

ทีม  Bero DPU นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ CIM และวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 • อภิทักษ์ เพชรจรัสชัย
 • มนรัตน์ ทองมนต์
 • รัชชานนท์ เสือวิเชียร
 • นภัสชนกณ์ ประจงพร
 • สุกฤตา ปานเดช

 

 

DPU
ทีม Honeycomb นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA 

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

 • Mr. Krisphet Soponvanichakul  กฤษเพชร โสภณวานิชกุล
 • Miss Im Socheata 
 • Miss Tan Lihsa
 • Miss Kao Sophoan
 • Miss Kao Sophear

 

DPU

ทีม AllDayDreamTeam  นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA 

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

 • เมธาวี เนตรประภา
 • ธิญาดา นาเรียง
 • ณัฐริกา อินทร
 • ศริตวรรธน์ จันทร์สุระ
   

    สำหรับการแข่งขันบริหารทรัพยากรองค์กร ต้องใช้ความรู้หลากหลายสาขาวิชา และทักษะต่าง ๆ  เพื่อนำพาบริษัทจำลองผ่านพ้นในปัญหา อุปสรรค และวิกฤตต่าง ๆ ได้ บ่มเพาะทักษะแห่งการประกอบการ และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะเป็นทีมตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติใน The 7th annual MonsoonSIM International Competition - 2021 MonsoonSIM Enterprise Resource Management Competition (MERMC)  ต่อไป