คว้ารางวัลอีกแล้ว!! เด็กแฟชั่นชนะเลิศ Popular Vote SACIT AWARD 2021

DPU

 

  ขอแสดงความยินดีกับ “ฮั่น” สรชาติ พาณิช นักศึกษาการออกแบบธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ Popular Vote SACIT AWARD 2021จากการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการ SACIT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen”  โดยมีคะแนนโหวต 28,227 คะแนน

ด้วยผลงานการออกแบบชุด Crocodile Queen ประเภท GenX  ส่วนชุดถักสานปอเฮ ประเภท GenY ได้เข้ารอบTop 10  เป็นผลงานการออกแบบที่ตอกย้ำคุณภาพของนักศึกษาและการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาและอบรมองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วงการแฟชั่นต่อไป จัดโดย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) 

 

 

DPU

ชุด Crocodile Queen ประเภท genX
รางวัลชนะเลิศ Popular Vote SACIT AWARD 2021 ด้วยคะแนน 28,227 คะแนน

 

DPU

ผลงานแฟชั่นกับชุดถักสานปอเฮ ประเภท GenY เข้ารอบ Top 10