รางวัลการันตีคุณภาพ ศิษย์เก่า ศิลปกรรมฯ ชนะเลิศออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย ประเภท Baby Boomer ภาคเหนือ

DPU

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมชัย ธงชัยสว่าง ศิษย์เก่าสาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ SACIT AWARD 2021 ด้วยผลงานการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัยกับไลฟ์สไตล์ในแต่ละ Gen ประเภท Baby Boomer ภาคเหนือ กับผลงาน Wabi Sabi จากการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการ SACIT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” จัดโดย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) อีกหนึ่งรางวัลการันตีคุณภาพสาขาการออกแบบธุรกิจแฟชั่น

dpu

ผลงาน Wabi Sabi