ปรบมือ!!นศ.ศิลปศาสตร์ DPU คว้ารางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ด้านการพูด การอ่าน เเละการเขียนระดับประเทศ

 

DPU

ขอแสดงความยินดีกับ ชยานันท์ คลี่บำรุง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่ได้รับ

  • รางวัลรองชนะเลิศเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน เเละการเขียนระดับประเทศ 
  • รางวัลการเขียนยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษาเเละบุคคลทั่วไป จากอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง(เเสงกระจ่าง) ศิลปินเเห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557

 

จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์