ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

DPU

 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเฉลิมพล เพ็ญสูตร 
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักนายกรัฐมนตรี

โดย ครม.มีมติแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา