ขอแสดงความยินดีกับ นศ.คณะศิลปศาสตร์ รับทุนขงจื่อ ม.ครุศาสตร์เทียนจิน ปี 2021

DPU

 

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเภททุน ครูภาษาจีนนานาชาติ (ทุนขงจื่อ) มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ปี 2021

 

ทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา ได้แก่

1.นางสาวแอนริน อาชิ

2.นางสาวพิชญพัชร ศึกษาการ

3.นางสาวชุติภา  เสาร์แก้ว

DPU

DPU

DPU

 

ทุนการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ได้แก่

1.นางสาวสุกัญญา แน่นอุดร

2.นางสาวจุฑารัตน์ รุ่งฉายา

3.นายปวินทิวัฒน์ กั้วพิสมัย

DPU

DPU

DPU