Dek แฟชั่นธุรกิจ คว้า 3 รางวัลประกวดเครื่องแต่งกาย “Nu Outfit Design Competition 2021”

DPU

ขอแสดงความยินดีกับ "ฮั่น" สรชาติ พานิช นักศึกษาการออกแบบธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กวาด 3 รางวัลการประกวดเครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทเครื่องแต่งกายชาย  รางวัลขวัญใจผ้าไทย ประเภทเครื่องแต่งกายชาย และรางวัลขวัญใจผ้าไทย ประเภทเครื่องแต่งกายหญิง ในโครงการออกแบบเอกลักษณ์ เครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าพื้นถิ่น  Nu Outfit Design Competition 2021  “ดีไซน์ผ้าไทย สวมใส่สบายได้ทุกวัน” จัดโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อเร็วๆนี้

DPU

DPU

DPU

DPUDPU