ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล รับโล่รางวัล​ ''​อาจารย์​ผู้​สอนทางการบริหารการศึกษา​ดีเด่น​' ปี 2564

        dpu

       ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารับโล่รางวัล​ ''​อาจารย์​ผู้​สอนทางการบริหารการศึกษา​ดีเด่น​''​ จาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ ประธานพิธีมอบโล่รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จัดโดย สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) ​ ณ หอประชุมคุรุสภา