ลูกเจ้าแม่คลองประปา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ 2563

ชนะเลิศอีกแล้ว! ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา Lullaby  สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 “Power for a better life”ประจำปี 2563 โดยมีทีมจากอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันกว่า 30 ทีม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

dpu