เด็กศิลปกรรมฯ คว้ารางวัล Top 5 ระดับประเทศ “ใส่ผ้าไทยไปปีนเขา”

DPU

            ขอแสดงความยินดีกับ “น้องฮั่น” สรชาติ พานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 การออกแบบธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 การแข่งขัน The 2nd Next Big Silk Designer Contest “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่10”  ในผลงานที่มีชื่อว่า “ใส่ผ้าไทยไปปีนเขา” จัดโดยกรมหม่อนไหม  ณ ลานอีเดน ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล ในวันที่  27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  

 

DPU

DPU

DPU

DPU

dpu

DPU