ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ และ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกฤกษ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแพทยสภา วาระ 2564-2566

 

dpu

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกฤกษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแพทยสภา วาระ 2564-2566 โดยสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา