DPU ขึ้นอันดับ 1 3 ปีซ้อน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ครองอันดับ 4 ของประเทศไทย "มหาวิทยาลัยสีเขียว"

     dpu

     DPU ขึ้นอันดับ 1  3 ปีซ้อน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ครองอันดับ 4 ของประเทศไทย  และติดอันดับ 82 ของโลก "มหาวิทยาลัยสีเขียว" จากผลการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking 2020
     โดยโครงการจัดอันดับ UI Green Metric  หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดอันดับโดย University of Indonesia โดยเกณฑ์การจัดอันดับได้รับการกำหนดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกในความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” และมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ำ, การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

     ที่มา: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/