นศ. DPU คว้าโอกาสปั้นธุรกิจ ประชันสุดยอดไอเดีย STARTUP THAILAND League 2020

dpu

          นักศึกษา DPU คว้าโอกาสปั้นธุรกิจ ร่วมประชันสุดยอดไอเดีย Startup ระดับมหาวิทยาลัย ในเวที Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ไอเดีย Startup ของนักศึกษารุ่นใหม่ ผลักดันให้เกิดธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ เป็นกลไลขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ   

         โดยนักศึกษา DPU โชว์เจ๋ง  Pitching ผ่านเข้ารอบ Demo Day จำนวน 5 ทีม จาก 200 ทีม ทั่วประเทศ  พร้อมได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 25,000 บาท เพื่อจัดทำผลงานต้นแบบ นำไปจัดแสดง Showcase ในงาน STARTUP THAILAND League 2020 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ Event Hall True  Digital Park    
         ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม NIA และคุณธนกฤตา เจริญพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup GSB ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล 
        นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา DPU โชว์ไอเดียด้านธุรกิจและนวัตกรรมแนวใหม่ เพื่อมุ่งสร้างธุรกิจสมัยใหม่ให้เป็นแรงสำคัญในการพัฒนาประเทศ พร้อมเป็นมืออาชีพในทุกสายงาน
 

enlightened5 ทีม #DekDPU  enlightened

dpu
yes ทีม Peace กับผลงาน "Chance ระบบจัดหางานให้กับนักโทษ"

 • สใบทิพย์  เทพเดช  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA
 • ภัทรพล ธูปสักการะ  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA
 • กรวิชญ์ บุญประกอบ  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA


dpu

yes ทีม Stop Up กับผลงาน “แอปพลิชันให้คำปรึกษาอาการป่วยเบื้องต้น พร้อมจัดส่งยาให้ถึงบ้าน”    

 • ปัณณรัตน์ ชัยพัทระโรจน์  คณะนิเทศศาสตร์
 • ทินกร จิตรสุธรรม  คณะนิเทศศาสตร์
 • กนกพร ฟ้าใสศิรินันท์ คณะศิลปศาสตร์ 
 • จินต์จุฑา แซ่ย่อง  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA
 • ปัณณรัตน์ ชัยพัทระโรจน์  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA
   

dpu

yes ทีม HOPEs กับผลงาน “Hopper เว็บไซต์รวบรวม Micro Influencer เพื่อ Matching กับ Marketing Deal โรงแรมและร้านอาหารในประเทศไทย”

 • กัลยรัตน์ พิกุลน้อย  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA
 • พัชรีภรณ์ เทพารักษ์  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA
 • ญาณกร แจ่มนิยม  วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน CADTdpu

yes ทีม Pink Ranger กับผลงาน “TAKE แอปพลิชันสำหรับรับจอดรถ”

 • ณัฐวุฒิ ถ้ำทอง  คณะนิเทศศาสตร์
 • มีชัย ใจยะสาน  คณะนิเทศศาสตร์
 • ภัทร์นรินท์ ช่วงฤทธิ์  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • อาภัสรา สีฟ้า  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ศุภวิชญ์ พรหมโคตร  คณะนิเทศศาสตร์


dpu

yes ทีม Robo Start กับผลงาน “ROBOSTART การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านหุ่นยนต์”

 • พีรพัฒน์ พลอยประเสริฐ  วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE
 • ภูริณัฐ พุฒิวัฒนสถาพร  วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE
 • ชัชพงศ์ พรหมสวัสดิ์  คณะนิเทศศาสตร์
 • อนัตสิตา งามสอาด  คณะนิเทศศาสตร์