ยอดเยี่ยม!!  ผกามาศ สิทธิโยชน์ นักศึกษารางวัลพระราชทาน คนที่ 3 ของ DPU

DPU
      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับ ผกามาศ สิทธิโยชน์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ผ่านการประเมินเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยครั้งนี้นับเป็นนักศึกษาคนที่ 3 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทีได้รับรางวัลพระราชทาน