“พัชร” หนุ่มวิศวะ คว้ารางวัลชนะเลิศนำเสนอแผนธุรกิจ "SIBB Global Connect"

CITE DPU

            ขอแสดงความยินดีกับ พัชร เมธาจิตติพันธ์ นักศึกษาสาขา วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมาชิกทีม SewSide คว้ารางวัลชนะเลิศ กิจกรรม "SIBB Global Connect" การแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ (Inter Pitching Contest) ในกลุ่ม Digital for Lifestyle และ Digital for Quality of Life ในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) จัดขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ