เด็กนิเทศฯ เจ๋ง!! สร้างผลงาน “ไม่หยดหย่อน” คว้ารางวัล Popular Vote จากการประปานครหลวง

   dpu

         yes ปรบมือรัวๆ และขอแสดงความยินดีกับ ธัญญารัตน์ ขำเลิศ, อาทิตยา พุฒน์กล่ำ และปารณ ไชยพันนา “ทีมโกทูไกล”
นักศึกษาหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คว้ารางวัล Popular Vote พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
ในโครงการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ประหยัดน้ำแนวใหม่กับ “ฉลากประหยัดน้ำ”
ของการประปานครหลวง จัดโดย การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
 yes

dpu

dpu

DPU

DPU