FASHION THESIS VIDEO GOM COLLECTION 2019 ผลงานสุดปังของเด็กศิลปกรรมฯ

ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในงาน ศิลปนิพนธ์แฟชั่น 62

DPU

            หลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์  จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการสร้างตราสินค้าในรายวิชาศิลปนิพนธ์ EPISODE 10  โดยได้นำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเพื่อจำหน่ายจริง กว่า 250 ชิ้น ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานพร้อมแสดงศักยภาพของนักศึกษาในการนำความรู้ที่เรียนไปใช้จริงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งการออกแบบและจัดจำหน่ายสินค้าได้ด้วยตัวเอง ทั้งยังสามารถต่อยอดสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองได้ ซึ่งผลงานของนักศึกษามีทั้งหมด 16 แบรนด์ ได้แก่
 

1.ZHEAR เครื่องแต่งกายรูปแบบพิเศษสำหรับ กลุ่ม LGBT
2.DOZEOFF เครื่องแต่งกายสไตล์สตรีทเกาหลี 
3.MAXMA_OFFICIAL  เครื่องแต่งกายสตรีสไตล์สตรีทปาร์ตี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าชาวจีน
4.FBDPU for NAMMORN DESIGN การออกแบบเพื่อพัฒนาผ้าจากชุมชนน้ำมอญ สนับสนุนจากไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน Eisa และโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย
5.MOTANA  แรงบันดาลใจจากความเป็นไทยและผ้าไทย
6.SOLIEL   เครื่องแต่งกายสตรีสไตล์โลลิต้า   
7.NCC ชุดว่ายน้ำและชุดปาร์ตี้แวร์ เซ็กซี่ บอดี้คอน
8.PHETIST ชุดสไตล์อาร์ตๆ หลากสีสัน แรงบันดาลใจจากกระถางต้นไม้มีชีวิต
9.GOM เครื่องแต่งกายสตรีสไตล์ฟิวเจอร์ริสม์  
10.MAYANG ลายปักแฮนด์คราฟท์ ผสมผสานวัฒนธรรมม้งและเทคโลโนยี
11.MESS PY ภาพวาดที่แสดงตัวตนโดยศิลปิน มีเพียง 1 เดียวในโลก
12.MARACE เครื่องแต่งกายสำหรับกลุ่มรักการสร้างสรรค์ เน้นการปักประดับที่หรูหรา
13.JWARPPER ชุดผู้ชายแนวสตรีทฮิปฮอปผสมผสานความเป็นเจแปนนีส พร้อมสีสะท้อนแสง
14.SULLIVAN เครื่องแต่งกายแนวแกลม พังค์ ผสมผสานผ้าข้าวม้ากับหนัง
15.ARMANDZ เครื่อแต่งกายแนวสตรีทฟังก์กี้ สำหรับวันรุ่นชาย
16.PRIME ชุดเด็กแนวสตรีทวินเทจที่กำลังได้รับความนิยม

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU
    

โดยได้นำส่วนหนึ่งของผลงาน FASHION THESIS VIDEO GOM COLLECTION 2019 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มานำเสนอ อาทิ  

นายสหรัฐ ภูทัดสวน   แบรนด์  MAXMA_OFFICIAL

 

นายสุรีย์โชติ บัณฑุจันทร์  แบรนด์ SOLIEL

 

นายอลัน วงศ์จันทร์คูณ แบรนด์ ZHEAR

 

นายธีรภัทร จันทรเดช  แบรนด์ GOM

 

นางสาววิกาลดา สำเภานนท์ แบรนด์ DOZEOFF

 

ติดตามชมสินค้าจากแบรนด์ต่างๆได้ที่  IG:Episode10 ,  IG: ชื่อแบรนด์  สอบถามเพิ่มได้ที่ Facebook :@silpakam.dpu หรือ LINE ID :@FBDPU  
ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานนักศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่  Silpakam Channel >> https://bit.ly/2KNh6z6