ปรบมือ!!นศ.ศิลปศาสตร์ DPU คว้ารางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ด้านการพูด การอ่าน เเละการเขียนระดับประเทศ

ปรบมือ!! นศ.ศิลปศาสตร์ DPU คว้ารางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ด้านการพูด การอ่าน เเละการเขียนระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นคร วัลลิภากร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมการขอทาน

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นคร วัลลิภากร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมการขอทาน

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล รับโล่รางวัล​ ''​อาจารย์​ผู้​สอนทางการบริหารการศึกษา​ดีเด่น​' ปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล รับโล่รางวัล​ ''​อาจารย์​ผู้​สอนทางการบริหารการศึกษา​ดีเด่น​' ปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ และ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกฤกษ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแพทยสภา วาระ 2564-2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ และ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกฤกษ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแพทยสภา วาระ 2564-2566

ปรบมือ!! นศ.CITE รับทุนพระราชทานการศึกษา TO BE NUMBER ONE เยาวชนต้นแบบ “เก่ง และ ดี ทูบี นัมเบอร์วัน”

ปรบมือ!! นศ.CITE รับทุนพระราชทานการศึกษา TO BE NUMBER ONE เยาวชนต้นแบบ “เก่ง และ ดี ทูบี นัมเบอร์วัน”

ยอดเยี่ยม!! ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมฯ คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก First price จาก Dieline Awards 2020

ยอดเยี่ยม!! ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมฯ คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก First price จาก Dieline Awards 2020

DPU เจ๋ง..คว้า 2 รางวัล วิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขานิติศาสตร์ ในพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

DPU เจ๋ง..คว้า 2 รางวัล วิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขานิติศาสตร์ ในพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563