นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัลศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2567

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัลศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินกับ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ โครงการรัตนาศรีแผ่นดิน เทิดพระเกียรติฯ

ขอแสดงความยินกับ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ โครงการรัตนาศรีแผ่นดิน เทิดพระเกียรติฯ

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ กมลวรรณ พัชรพรพิพะฒน์ สารสุข อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ กมลวรรณ พัชรพรพิพะฒน์ สารสุข อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

เก่งสุดๆ ชยานันท์ คลี่บำรุง คว้ารางวัลชมเชยระดับนานาชาติ แข่งขันพากย์เสียง“สะพานสู่ภาษาจีน” ปี 2021

เก่งสุดๆ ชยานันท์ คลี่บำรุง คว้ารางวัลชมเชยระดับนานาชาติ แข่งขันพากย์เสียง“สะพานสู่ภาษาจีน” ปี 2021

นศ.ศิลปศาสตร์ DPU ชนะเลิศเหรียญทอง ประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา “ภาษาจีนเชื่อมโลกเชื่อมสัมพันธ์"

นศ.ศิลปศาสตร์ DPU ชนะเลิศเหรียญทอง ประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา “ภาษาจีนเชื่อมโลกเชื่อมสัมพันธ์"

นศ. ป.โท CIBA คว้าทุนผู้ประกอบการสูงสุด 1.5 ล้านบาท กองทุนยุวสตาร์ทอัพ ด้วยผลงานแอปพลิเคชันบริการจัดหาที่เรียน

นศ. ป.โท CIBA คว้าทุนผู้ประกอบการสูงสุด 1.5 ล้านบาท กองทุนยุวสตาร์ทอัพ ด้วยผลงานแอปพลิเคชันบริการจัดหาที่เรียน

นักศึกษา รปศ. รับรางวัลเกียรติบัตร ในการประกวดบทกลอนและภาพถ่าย เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔

นักศึกษา รปศ. รับรางวัลเกียรติบัตร ในการประกวดบทกลอนและภาพถ่าย เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบัญชี เจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับ DIAMOND ในพิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ประจำปี 2564

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบัญชี เจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับ DIAMOND ในพิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ประจำปี 2564

เก่งสุดๆ พัชร นักศึกษา CITE DPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ล้านช้าง-แม่น้ำโขง

เก่งสุดๆ พัชร นักศึกษา CITE DPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ล้านช้าง-แม่น้ำโขง

นศ.การโรงแรมฯ คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการโรงแรมและธุรกิจบริการสไตล์ New Normal

นศ.การโรงแรมฯ คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการโรงแรมและธุรกิจบริการสไตล์ New Normal

นศ.นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU รับการคัดเลือกเป็นผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นศ.นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU รับการคัดเลือกเป็นผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นศ.CIBA DPU คว้าคะแนนสูงสุด Top 100 และ Top 500 ระดับประเทศไทย “โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO ปี 64

นศ.CIBA DPU คว้าคะแนนสูงสุด Top 100 และ Top 500 ระดับประเทศไทย “โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO ปี 64

รางวัลการันตีคุณภาพ ศิษย์เก่า ศิลปกรรมฯ ชนะเลิศออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย ประเภท Baby Boomer ภาคเหนือ

รางวัลการันตีคุณภาพ ศิษย์เก่า ศิลปกรรมฯ ชนะเลิศออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย ประเภท Baby Boomer ภาคเหนือ

ปรบมือ!!นศ.ศิลปศาสตร์ DPU คว้ารางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ด้านการพูด การอ่าน เเละการเขียนระดับประเทศ

ปรบมือ!! นศ.ศิลปศาสตร์ DPU คว้ารางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ด้านการพูด การอ่าน เเละการเขียนระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นคร วัลลิภากร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมการขอทาน

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นคร วัลลิภากร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมการขอทาน

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล รับโล่รางวัล​ ''​อาจารย์​ผู้​สอนทางการบริหารการศึกษา​ดีเด่น​' ปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล รับโล่รางวัล​ ''​อาจารย์​ผู้​สอนทางการบริหารการศึกษา​ดีเด่น​' ปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ และ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกฤกษ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแพทยสภา วาระ 2564-2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ และ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกฤกษ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแพทยสภา วาระ 2564-2566

ปรบมือ!! นศ.CITE รับทุนพระราชทานการศึกษา TO BE NUMBER ONE เยาวชนต้นแบบ “เก่ง และ ดี ทูบี นัมเบอร์วัน”

ปรบมือ!! นศ.CITE รับทุนพระราชทานการศึกษา TO BE NUMBER ONE เยาวชนต้นแบบ “เก่ง และ ดี ทูบี นัมเบอร์วัน”

ยอดเยี่ยม!! ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมฯ คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก First price จาก Dieline Awards 2020

ยอดเยี่ยม!! ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมฯ คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก First price จาก Dieline Awards 2020

DPU เจ๋ง..คว้า 2 รางวัล วิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขานิติศาสตร์ ในพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

DPU เจ๋ง..คว้า 2 รางวัล วิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขานิติศาสตร์ ในพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563