DEK63 ยื่น TCAS ยังไม่ถูกใจ

มาสมัครเรียน DPU รับทุน 17,000 บาท

(ด่วน!! วันนี้ - 31 พ.ค. 63 นี้เท่านั้น)

สมัครเรียน

เด็กดีพียูธุรกิจ

รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท

(สมัครพร้อมโชว์ Portfolio หรือผลงาน)

สมัครเรียน

พี่แนะนำน้อง

รุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันแนะนำน้องมาสมัครเรียน รับทุน 20,000 บาท

(*สิทธิพิเศษเฉพาะ 150 คู่แรก เท่านั้น)

สมัครเรียน

DEK 63

สมัครเรียน พร้อมชำระเงิน Online รับทุน 15,000 บาท

สมัครเรียน