หลักสูตร 4 ปี (ม.6 / ปวช. / กศน.)
หลักสูตรเทียบโอน (ปวส.)

Dek64

มาเรียนเทอม 2 ยังทัน
เปิดเรียน 17 ม.ค. 65
รับสิทธิพิเศษรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท
พิเศษ!! รับฟรี iPad + Apple Pencil หรือ Laptop

ลงทะเบียน

DEK65

สมัครวันนี้รับฟรี iPad
รับสิทธิพิเศษรวมมูลค่า 30,000 บาท (พิเศษ!! รับฟรี iPad + Apple Pencil หรือ Laptop
พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท

ลงทะเบียน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สมัครตอนนี้...ยังทัน
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
เทอม 2/64

รับทุน 5,000 บาท
ศิษย์เก่า รับส่วนลด 10%

ลงทะเบียน