ทุน DekDPU
สมัคร Online วันนี้
รับทุน 15,000 บาท
พิเศษ!! พร้อมรับ Ipad + Apple Pencil

ลงทะเบียน

ทุนมือโปร
Dek64 สมัครเรียนวันนี้
รับทุน 15,000 บาท
พิเศษ!! พร้อมรับ Laptop

ลงทะเบียน

Portfolio !!

ยื่นแฟ้มผลงานรับทุน 20,000 บาท
พร้อม Ipad + Apple Pencil

ลงทะเบียน

รับสมัครทุนเรียนดี

ทุนเรียนดี(คั้นกะทิ)
DEK64
รับทุน 100%

ลงทะเบียน

เปิดรับสมัครนักศึกษา

ปีการศึกษา 2564
ปริญญาโท ปริญญาเอก
รับทุน 10,000 บาท

ลงทะเบียน