หลักสูตร 4 ปี และ เทียบโอน (ม.6 / ปวช. / ปวส.)

DEK67

สมัครวันนี้รับฟรี iPad
รับสิทธิพิเศษรวมมูลค่า 25,000 บาท (พิเศษ! รับฟรี iPadGen10)
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ลงทะเบียน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัคร นักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
เทอม 1/67

รับทุน 10,000 บาท

ลงทะเบียน