หลักสูตร 4 ปี (ม.6 / ปวช. / กศน.)
หลักสูตรเทียบโอน (ปวส.)

Dek65

สมัครวันนี้ #ไม่ตัดสิทธิ์ TCAS
รับสิทธิพิเศษรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท
(รับ iPad + Apple Pencil หรือ Laptop)
พร้อมรับทุนการศึกษา 25,000 บาท

ลงทะเบียน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สมัครตอนนี้...ยังทัน
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 

รับทุน 5,000 บาท
ด่วน!! สมัครภายใน 15 ก.ย. นี้เท่านั้น
ศิษย์เก่า รับส่วนลด 10%

ลงทะเบียน