หลักสูตร 4 ปี และ เทียบโอน (ม.6 / ปวช. / ปวส.)

DEK67

สมัครวันนี้รับฟรี iPad
รับสิทธิพิเศษรวมมูลค่า 48,000 บาท (พิเศษ! รับฟรี iPadGen10)
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ลงทะเบียน

DEK66

สมัครวันนี้รับฟรี iPad
รับสิทธิพิเศษรวมมูลค่า 28,000 บาท (พิเศษ! รับฟรี iPadGen10)
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ลงทะเบียน

หลักสูตรเทียบโอน (ปวส.)

DEK67

สมัครวันนี้รับฟรี iPad
รับสิทธิพิเศษรวมมูลค่า 38,000 บาท (พิเศษ! รับฟรี iPadGen10)
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ลงทะเบียน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัคร นักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
เทอม 1/66

รับทุน 10,000 บาท
ศิษย์เก่า รับส่วนลด 10%

ลงทะเบียน