หลักสูตร 4 ปี (ม.6 / ปวช. / กศน.)
หลักสูตรเทียบโอน (ปวส.)

ทุน DekDPU

สมัครเลยวันนี้
รับสิทธิพิเศษ รวมมูลค่ากว่า 25,000 บาท
(รับทุน 10,000 บาท พร้อมรับ 
iPad + Apple Pencil หรือ Laptop)

ลงทะเบียน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่

สมัครวันนี้รับทุน 10,000 บาท
พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10%

ลงทะเบียน