หลักสูตร 4 ปี และ เทียบโอน (ม.6 / ปวช. / ปวส.)

DEK66

สมัครวันนี้รับฟรี iPad
รับสิทธิพิเศษรวมมูลค่า 33,000 บาท (พิเศษ! รับฟรี iPadGen10)

ลงทะเบียน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัคร นักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
เทอม 2/65

รับทุน 10,000 บาท
ศิษย์เก่า รับส่วนลด 10%

ลงทะเบียน