กำหนดการ

เวลา
กิจกรรม
10:30 - 11:00
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
11:00 - 11:30
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
11:30 - 12:00
คณะศิลปศาสตร์
12:00- 12:30
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
เวลา
กิจกรรม (ช่วงเช้า)
10:30 - 10:50
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
10:50 - 11:10
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
11:10 - 11:30
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
11:30 - 11:50
คณะศิลปศาสตร์
11:50 - 12:10
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
เวลา
กิจกรรม (ช่วงบ่าย)
13:30 - 13:50
คณะนิเทศศาสตร์
13:50 - 14:10
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
14:10 - 14:30
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)
14:30- 14:50
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
14:50- 15:10
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
15:10- 15:30
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สมัครเรียนออนไลน์