คณะศิลปกรรมฯ DPU ผนึก 5 สถาบัน มหา’ลัยเครือข่ายแฟชั่น จัดงาน“Fashion V together”โชว์ผลงาน นศ.

คณะศิลปกรรมฯ DPU ผนึก 5 สถาบัน มหา’ลัยเครือข่ายแฟชั่น จัดงาน “Fashion V together”โชว์ผลงาน นศ.

          ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ 5มหาวิทยาลัยเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแสดงแฟชั่นโชว์การออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา หรือ “Fashion V together” ครั้งที่ 6 เพื่อสร้างพันธมิตรเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็นการร่วมมือกันในการนำเสนอผลงานแสดงแฟชั่นโชว์และแสดงศักยภาพของนักศึกษา ทั้งยังเป็นการบูรณาการความรู้ในภาคทฤษฎีที่นักศึกษาได้เรียนมา เพื่อนำไปลงมือเป็นภาคปฏิบัติสู่การทำงานได้จริง 

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  พร้อมคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ของทั้ง 5 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศในงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ โดยในปีนี้จัดแสดง ณ Dpu Hall คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

Fashion V together

 

โดย : PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ