โครงการดีๆ

 

"ทุนพี่แนะนำน้อง" รับทุน 20,000 บาท* (พี่ 10,000 น้อง 10,000)

เพียงพี่ศิษย์ปัจจุบัน ป.ตรี แนะนำคนรู้จักมาสมัครเรียน

***ด่วนสิทธิ์มีจำนวนจำกัด มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน***

สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ DPU ขั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี

เปิดรับสมัครทุกวัน ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น. โทร 02-954-7300 ต่อ 111

*เงื่อนไข*

1. รุ่นพี่ที่กำลังศึกษาในทุกคณะและวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีที่ที่ได้แนะนำน้องมาสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูล และผ่านการรายงานตัวเสร็จสมบูรณ์ รุ่นพี่จะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท เมื่อลงทะเบียนและชำระค่าเทอม 1/60 เต็มจำนวนแล้ว

2. ยกเว้น นศ.ที่ได้รับทุนมธบ.ทุกประเภทแล้ว

3. ผู้ที่ไม่กู้ จะได้รับส่วนลดทันทีเมื่อสมัครและรายงานตัวพร้อมจ่ายค่าเทอมเต็มจำนวน

4. ผู้ที่ไม่กู้ สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายงวดได้ โดยชำระงวดแรกเพียง 10,000 บาท ที่เหลือผ่อนจ่ายได้อีก 1 งวด โดยส่วนลดจะได้ในงวดคืนในงวดสุดท้ายเมื่อจ่ายค่าเทอมครบเต็มจำนวนแล้ว

5. ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้รายใหม่ กยศ. หรือ กรอ. ชำระเพียงค่ายืนยันสิทธิ์ 3,000 บาท (มหาวิทยาลัยจะหักเงินที่ได้รับทุนไปกับค่าเทอมที่จะจ่ายในเทอมถัดไป) สามารถขอรับทุนพี่แนะนำน้องได้ โดยจะต้องยื่นเรื่องกู้และผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

6. ผู้ที่เคยกู้ กยศ. มาแล้ว ไม่ต้อง ชำระค่าเล่าเรียนก่อน  โดยทำเรื่องยื่นกู้ต่อเนื่องได้เลย และสามารถขอรับทุนพี่แนะนำน้องได้ ซึ่งส่วนลดจะถูกหักในค่าเทอมที่ทางกยศ.โอนให้กับทางมหาวิทยาลัยครบเต็มจำนวนแล้ว

7. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน

สอบถามรายละเอียดที่กลุ่มงานบริหารเครือข่ายภายในประเทศ โทร.0-2954-7300 ต่อ 111

dpu