คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะนี้เรียนอะไร จบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง ?

คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะนี้เรียนอะไร จบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง ?

dpu

อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล หัวหน้าภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์

มีคำตอบมาฝากค่ะ

“…คณะนี้เราเปิดการเรียนการสอนด้านศิลปะ และการออกแบบ ตั้งแต่ปี 2548 ประกอบไปด้วย 4 หลักสูตรวิชาด้วยกัน ได้แก่ 1. ภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ 2. ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 3. 3.ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 4. ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น  โดยทั้ง 4 สาขาวิชาจะมุ่งผลิตนักออกแบบที่มีความรู้ความชำนาญ มีทัศนะคติแนวคิดในด้านการตลาดและธุรกิจด้วย ผู้ที่จะมาเรียนจะเป็นผู้ที่มีความสนใจในด้านศิลปะ และการออกแบบ แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีความรู้พื้นฐานมากมาย เพราะเราจะมีการพัฒนาทักษะความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาเรียนได้ และเมื่อจบออกไปก็จะสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างหลากหลาย...”

จบแล้วทำงานอะไร ?

- ศิลปิน นักแสดง ผู้กำกับเวที ผู้กำกับการแสดง นักเขียนบทละคร สคริบท์ไรเตอร์ พิธีกร นักออกแบบการแสดง นักออกแบบแสง นักออกแบบฉากและเวที

- นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบสื่อโฆษณา นักออกแบบแอนิเมชั่น นักออกแบบตัวอักษร นักออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบอัตลักษณ์องค์กร นักออกแบบคาแรคเตอร์ รีทัชเชอร์ ครีเอทีฟดีไซเนอร์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์

- นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบและจัดแสง นักวางแผนและออกแบบจัดพื้นที่ นักออกแบบสวน นักออกแบบนิทรรศการ นักออกแบบดิสเพลย์

- นักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม นักออกแบบเครื่องประดับ นักออกแบบกระเป๋าและรองเท้า ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น สไตลิสแฟชั่น

 

 

โดย : PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ