การเข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม

การเข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม

 1. ศูนย์วัฒนธรรมเปิดให้เยี่ยมชม จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
 2. หากประสงค์เข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาทำจดหมายแสดงความจำนง โดยระบุ ดังนี้
   
  เรียน ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการสายงานกิจการนักศึกษา
  - แจ้งชื่อสถาบัน คณะวิชา หรือองค์กร ที่ประสงค์เข้าเยี่ยมชม
  - แจ้งจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
  - แจ้งวัน เวลา ที่เข้าเยี่ยมชม

 

ระเบียบการเข้าชมศูนย์วัฒนธรรม

 1. อนุญาตให้ถ่ายภาพได้ ยกเว้น การถ่ายภาพเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 2. ห้ามจับต้องและเคลื่อนย้ายสิ่งของในห้องแสดงนิทรรศการ
 3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม ขึ้นห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 2
 4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าบริเวณห้องแสดงนิทรรศการ
 5. ห้ามใช้เสียงดัง
 6. กรุณาถอดรองเท้าก่อนขึ้นชมนิทรรศการ ชั้น 2