DPU เปิดศูนย์ Korean Language and Cultural Center ดันหลักสูตรภาษาเกาหลี เรียนไทย 2 ปี - เกาหลี 2 ปี รับ 2 ใบปริญญา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับ Gyeongsang National University, Daegu Haany University, Kortop Media และ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย เปิดศูนย์ “Korean Language and Cultural Center” ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ Hyan-wook Kim รองคณบดีฝ่ายต่างประเทศและความร่วมมือ Gyeongsang National University (GNU) Park, Soo Jin รองอธิการบดี Daegu Haany University Koh, Dae Hwa ประธาน Kortop Media และ นางสาวธันยากานต์ หิรัญสิทธิทวีกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย 

สำหรับศูนย์ “Korean language and cultural center” ที่เปิดขึ้นนี้ตั้งอยู่ที่ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ โดยภารกิจของศูนย์จะมีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาเกาหลี เพื่อให้นักศึกษาชาวไทยได้เพิ่มทักษะภาษาที่สาม อันจะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานและการทำธุรกิจ นอกจากทางศูนย์ฯ จะส่งเสริมในด้านการเรียนภาษาเกาหลีแล้ว ยังมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งทุกวันนี้ประเทศเกาหลีใต้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกเข้าไปอยู่ในกลุ่ม The Next 11หรือประเทศมหาอำนาจเกิดใหม่ทางเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 (Emerging Market) จึงเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจในการแสวงหาโอกาสใหม่ 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ให้การสนับสนุนภาคธุรกิจเอกชนจากประเทศเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ข้อมูลจาก BOI ระบุว่า นักลงทุนเกาหลีเข้ามาลงทุนในไทยแล้วจำนวนกว่า 400 ราย และล่าสุดประเทศไทยยังได้เชิญชวนนักลงทุนเกาหลีเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมในนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นจำนวนมากอีกด้วย

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวในพิธีเปิดศูนย์ฯ ว่า ในการผลักดันสร้างความสัมพันธ์กับประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 10 ของโลกอย่างประเทศเกาหลีใต้นั้น นักธุรกิจ นักศึกษาและผู้ที่สนใจจำเป็นที่ต้องเข้าใจภาษา และวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้อย่างลึกซึ้ง เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศเกาหลีใต้สะดวก และราบรื่นมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และมีสื่อที่ได้รับความนิยมแพร่หลายครอบคลุมทุกประเทศในโลก ผ่าน K-Pop, K-Dance, K-Drama และ K-Cuisine ดังนั้น DPU จึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ และมองว่าเราต้องก้าวให้ทันโลกยุคใหม่ทางภาษา รวมถึงเข้าใจทิศทางใหม่ๆ ของวัยรุ่นในปัจจุบันโดยเฉพาะนักศึกษาไทย พร้อมทั้งให้นักศึกษาของเรามีโอกาสได้เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีอย่างลึกซึ้ง

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ศูนย์ฯ ยังมีเครือข่ายในด้านภาษาเกาหลี ผ่านนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างความกล้าด้านการสื่อสารให้กับนักศึกษาชาวไทย ที่สนใจเลือกเรียนเอกภาษาเกาหลี และได้รับโอกาสได้ไป Summer Camp ที่ Keimyung University ประเทศเกาหลี อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1สัปดาห์ เพียงแค่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและค่าอาหาร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่เกาหลีเปิดรับทุกปีๆ ละ 20 คน ในช่วงซัมเมอร์ในแต่ละปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มทักษะด้านภาษาและมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วยกันอีกด้วย

“ทั้งนี้วิทยาลัยนานาชาติ DPU เตรียมเปิดหลักสูตรภาษาเกาหลี ในปีการศึกษา 2567 ซึ่งจะเป็นหลักสูตรภาษาตะวันออกอีกหนึ่งสาขาเพิ่มเติมจากสาขาภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น และได้เตรียมใช้หลักสูตรภาษาตะวันออกดังกล่าวเป็นหลักสูตร 2+2 ซึ่งจะมีการเรียนในประเทศไทย 2 ปี และอีก 2 ปีหลังสำหรับเรียนที่ประเทศเกาหลี ณ มหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามความร่วมมือกัน ซึ่งเมื่อหลังจบการศึกษา นักศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ ทั้งจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยจากประเทศเกาหลี” ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติม