DPU เปิดงานวิชาการระดับชาติ H.E.A.T. Anti-Aging 2023 ปลุกกระแสดูแลสุขภาพเชิงรุก ขับเคลื่อนประเทศสู่ Medical Hub ระดับโลก

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ DPU Wellness Summit 2023 H.E.A.T. International Congress on Anti-Aging Medicine ครั้งที่ 7 โดยมี ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ รองคณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ร่วมเปิดงาน ณ The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel กรุงเทพฯ

สำหรับงาน DPU Wellness Summit 2023 H.E.A.T. International Congress on Anti-Aging Medicine จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Proactive Anti-Aging Anticipate Health Risks to Promote Healthspan มีเป้าหมายเพื่อจุดประกายแนวคิดคนในสังคมให้ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพเชิงรุกด้วยการรู้เท่าทันโรคก่อนเจ็บป่วย รวมถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ผลักดันให้ไทยเป็น Medical hub และ Wellness tourism

บรรยากาศภายในงานคับคั่งไปด้วยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ร่วมถึงมีการออกร้านโดยแบรนด์ด้านสุขภาพและความงามชั้นนำมากกว่า 35 ร้านค้า โดยตลอดการจัดงาน (17-19 สิงหาคม 2566) อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้จากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้าน Wellness ที่มาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งยังมีการนำเสนองานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมเนื้อหาด้าน Wellness ที่หลากหลายมิติ อันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม และผู้บริโภคในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินชื่อดัง โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร และ มารีน่า-ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า ที่มามอบความสุขและความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงาน