DPU เสริมพลัง "ความเท่าเทียม" พร้อมเชื่อมทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยไปด้วยกัน Celebration on the World Population Day 2023

ดร.การดา ร่วมพุ่ม ดร.พันธกานต์ ทานนท์ และ อ.ฐิติพงศ์ อินทรปาลิต ตัวแทนจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เข้าร่วมงาน Celebration on the World Population Day 2023 ซึ่งจัดโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power และเข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “Bridging Intergenerational Gaps and Promoting Gender Equality: พร้อมเชื่อมทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยไปด้วยกัน” สำหรับการเชื่อมช่องว่างระหว่างวัย และความเหลื่อมล้ำทางเพศ ระหว่างเยาวชนสู่สังคมสูงวัย โดยมีตัวแทนศิษย์เก่าจากหลักสูตร DCM อย่าง “ฝ้าย บุญธิดา ชินวงษ์” หรือ “ฝ้าย ใช้เท้าแต่งหน้า” ร่วมเป็นแขกรับเชิญในการเสวนาครั้งนี้ด้วย

ดร.พันธกานต์ ทานนท์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ตลอด 33 ปี ของคณะนิเทศศาสตร์ เรามุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต ให้เป็นคนทำงานสื่อที่มีความเข้าใจในคอนเซ็ปต์เรื่อง "Inclusive Society" โดยเริ่มต้นจากการทำงานสื่อเพื่อคนพิการ ชุมชน ชาติพันธฺุ์ ผู้สูงอายุ เพศทางเลือก รวมไปถึงผู้ต้องขัง ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เราสามารถทั้งผลิตบุคคลให้ความรู้ และเชื่อมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะร่วมกันเป็นพลังเล็ก ๆ ในการขับเคลื่อนสังคมกับประชากรทุกกลุ่ม เราจึงพร้อมเปิดรับความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อเสริมพลังกันและสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น

"เราในฐานะประชากรโลกคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ สิ่งที่เรามุ่งหวังมากที่สุดคือ การเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนและใช้พลังงานบวกนี้ สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นและสังคมต่อไป นิเทศศาสตร์ถือเป็นหนึ่งศาสตร์ที่เชื่อมร้อยคนทั้งโลกผ่านกระบวนการสื่อสาร มิติที่ง่ายและใกล้ชิดมากที่สุดก็คือ เรื่องการสื่อสาร ไม่ว่าจะสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มใด หรือเทคโนโลยีจะหมุนเปลี่ยนผ่านอย่างไร ถ้าเรามีความเข้าอกเข้าใจ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นักศึกษาที่จะก้าวไปสู่คนทำงานสื่อแบบมืออาชีพในอนาคต จะเป็นกลไกหนึ่งในการนำเสนอและสื่อสารเพื่อสร้างความเท่าเทียม เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสื่ออย่างไร้ข้อจำกัด สร้างความเข้าใจ สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างอิสระ และสามารถร่วมกันผลักดันให้ทุกคน ทุกกลุ่มเข้าไปมีส่วนร่วมกับสื่อในมิติต่างๆ ได้" 

ดร.พันธกานต์ กล่าวเสริมอีกว่า สังคมในตอนนี้ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวมากยิ่งขึ้น โดยประชากรคนรุ่นใหม่ที่ถือว่าเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป แต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ลืมประชากรกลุ่มอื่น ทั้งผู้สูงอายุ คนชายขอบ คนพิการหรือกลุ่มอื่นๆ ซึ่งถือได้ว่าประเทศที่กำลังผลักดันเรื่องนี้เป็นสำคัญที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างวัยหรือความแตกต่างของกลุ่มต่างๆ ที่เห็นถึงการยอมรับที่มากขึ้น  

"ตัวอย่างหนึ่งที่จะเป็นกระบอกเสียงได้ดีอย่างเช่น น้องฝ้าย ใช้เท้าแต่งหน้า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งลูกศิษย์คนเก่งของเรา ที่คณะนิเทศศาสตร์ DPU ที่เราเห็นฝ้ายวันนี้ หลายคนอาจจะมองฝ้ายว่ามีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย หากทว่าวันนี้เธอได้ใช้สิ่งนี้เป็นโอกาสของเธอ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างตัวตน สร้างรายได้ ในฐานะ TikToker ที่มียอดผู้ติดตามหลักล้าน และยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ นี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในสังคม คือ เริ่มจากตัวของคุณก่อน เพราะเมื่อไหร่ที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเอง คุณจะมั่นใจในการใช้ชีวิตและสามารถนำพลังนั้นมาขับเคลื่อนสังคมได้ต่อไป"