DPU คว้ารางวัล มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีสู่อนาคต บนเวที Siamrath Online Awards 2023

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีสู่อนาคต” บนเวทีประกาศรางวัล Siamrath Online Awards 2023 จากความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมวงการศึกษา สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งการมอบปริญญาบัตรแบบ NFT แห่งแรกของไทย การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ Smart Campus 5G รวมทั้งการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทรนด์โลกอยู่ตลอดเวลา โดยนางสาวเกล็ดทราย อินทรพล ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล ณ ห้อง Grand Hall อาคาร True Digital Park กรุงเทพฯ

สำหรับงานประกาศรางวัล Siamrath Online Awards 2023 จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 20 ปี สยามรัฐออนไลน์ เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในหลายแขนง รวมทั้งคนบันเทิง ศิลปิน ดารา และคนดังในแวดวงโซเซียล ที่ทำผลงานในด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละรางวัลได้รวบรวมข้อมูลจากประชาชนผ่านระบบ Social Monitor จากแพลตฟอร์ม BRAND24 และ Google Trend รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาเพื่อให้รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริง

นางสาวเกล็ดทราย อินทรพล ผู้อำนวยการ สายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา DPU มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการยกระดับการศึกษาด้วยเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการมอบปริญญาบัตรแบบ NFT แห่งแรกของประเทศไทย การเปิด Metaverse Campus สุดล้ำบน The Sandbox ให้ทุกคนคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในยุค Web3  อีกทั้ง DPU ยังมีสภาพแวดล้อมแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยได้รับเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องโครงการ Smart Campus 5G จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

“DPU กำลังครบรอบ 55 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย รางวัล Siamrath Online Awards 2023 เป็นเครื่องการันตีว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความพร้อมในการสร้างทักษะให้นักศึกษา ก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจในโลกดิจิทัล และผลักดันการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสู่สังคม รวมทั้งการสร้างบุคลากรที่มีทักษะแห่งอนาคต พร้อมปรับตัวและเติบโตไปกับโลกยุคใหม่ได้ตลอดเวลา” นาวสาวเกล็ดทราย กล่าว