DPU จับมือ เดลินิวส์ จัดดีเบต 9 พรรคประชันวิสัยทัศน์ “New Voter เกมอนาคตกำหนดได้”

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์และสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเวทีประชันนโยบายพรรคการเมืองเพื่อคนรุ่นใหม่ หัวข้อ “New Voter เกมอนาคตกำหนดได้” #ReadySetGoเวทีดีเบตเพื่อคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีนายปารเมศ เหตระกูล นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ นายนต รุจิรวงศ์ เลขานุการกรรมการบริหารฯ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดี สายงายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผศ.ศิวนาถ หงษ์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และผู้แทนจากพรรคการเมืองทั้ง 9 พรรค นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับผู้เข้าร่วมดีเบต พรรคการเมืองส่งตัวแทนพรรคที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาและคนรุ่นใหม่มาร่วมประชันวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย, ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์, นายพริษฐ์ วัชรสินธุ พรรคก้าวไกล, นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ, ดร.อิสราพร บูรณอรรจน์ พรรคภูมิใจไทย, นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคชาติพัฒนากล้า, นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ, นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน พรรคไทยสร้างไทย และ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ พรรคเปลี่ยน